BMS

日期:2016-07-05 10:42:18 点击:72V电池管理系统


技术参数:

适用电压:72V

持续电流:40A(可个性化定制)
脉冲电流:60A(可个性化定制)
产品特点:
    1、60mA-200mA高效率实时主动式均衡。
    2、不改硬件电路实现用上位机定制各种参数和报警设置
    3、采用凌特(Linear)芯片,智能管理方案,最大化电池容量及电池寿命。
    4、液晶显示器实时显示电池状态,报警状态。
    5、精确的单体电压检测,精度0.25%,误差仅±10mV。
    6、精确的SOC,小于5%。
    7、精确的温度测量,12串以上3路温控检测。
    8、强大的通讯功能,RS232/RS485通讯接口。
    9、行业体积最小、集成度最高的BMS。